Společnost BESU Development s.r.o. byla založena jako partnerská společnost s realizační firmou BESU Profistav s.r.o. Hlavním důvodem vzniku společnosti je snaha provádět vlastní developerské projekty, které budou realizovány mimo hlavní činnost stavební společnosti BESU Profistav s.r.o.

Vedení společnosti má dostatek dostupných informací o vývoji a rizicích developerských projektů. Zároveň čerpáme z vlastních dlouholetých zkušeností týkající se přípravy, samotné realizace a prodeje nemovitostí v rámci spolupráce s jinými developery. Společnost BESU Development s.r.o. počítá se s rozvojem společnosti při následujících projektech.

Vize společnosti:

BESU Development s.r.o. bude aktivně vyhledávat příležitosti na trhu s nemovitostmi a pozemky. Ve spolupráci s partnerskou společností BESU Profistav s.r.o., projekčními kancelářemi a odborníky na oceňování nemovitostí vyhodnotí zda bude daný projekt profitabilní a pokud ano provede nákup nemovitosti / pozemku. Před nákupem vždy vzniká tzv. finanční plán projektu. Na základě tohoto finančního plánu bude zahájena Crowdfundigové kampaně pro získání finančních prostředků na realizaci. Tímto unikátním systémem bude možné do projektu zapojit širší okruh investorů.

 

Pár slov ředitele a spoluzakladatele společnosti

„Realizace rozsáhlých projektů, spojená s dlouhodobou spoluprací s developery, nám přinesla dostatek zkušeností k tomu, abychom naše stavební aktivity posunuli zase o krok dál. Developerská činnost představuje dynamicky se rozvíjející produkt společnosti, čehož jsme si plně vědomi. Hlavní činností společnosti je aktivní vyhledávání developerských příležitostí, jejich nákup, realizace a následný prodej. Díky spojení inženýrských a obchodních zkušeností, vlastní výstavby a znalostem realitního trhu vzniká dokonalý synergický efekt, na kterém celá společnost staví své základy. Naše plány směřují zejména k projektům s vyšší přidanou hodnotou, ale jsme otevřeni každé zajímavé příležitosti.

Koncept spojení partnerských společností si zakládá na vizi absolutní soběstačnosti v oboru, při čemž je vytěženo maximum i z jeho souvisejících činností. Zaměřujeme se převážně na budování dlouhodobých hodnot a naše cíle nejsou nikdy prvoplánové. Dáváme rovněž možnost dalším investorům podílet se společnými silami na jejich obchodním růstu, díky čemu vzniká potenciál růstu celé společnosti. Investování s námi dokáže investorům zajistit partnerství v projektech nad kterými mají absolutní přehled a dokáží z nich vytěžit maximum. Reinvestice zisku je naší základní strategií, díky které se dokážeme podílet na čím dál zajímavějších projektech.

Jsme si plně vědomi toho, že za každou úspěšnou firmou stojí lidé, které nenahradí žádný kapitál, a proto děláme maximum pro vzájemnou spokojenost. Společnými silami dokážeme vytvářet prostor pro osobnostní i profesní rozvoj každého, kdo nám pomáhá růst.“

 

Radek Bělec, ředitel a spoluzakladatel společnosti