Investujte s námi do našich projektů

Příklad

V tomto příkladu je názorně zobrazeno porovnání bankovního úvěru a úvěru tzv. balónovou splátkou. U klasického úvěru se splácí po celou dobu část jistiny a tudíž úročení v daný měsíc se počítá ze snižující se jistiny. U úvěru s balónovou splátkou se jistina splácí v poslední jediné splátce a tudíž úročení v daný měsíc se počítá vždy z původní výše jistiny. Balónový úvěr má vyšší výnos a to v tomto případě o 44% při stejné roční úrokové sazbě a době investování.

Bližší výpis příkladu ZDE.

Investujte s námi do našich projektů

Investice formou crowndfoundingu:

Crowdfunding (česky skupinové či davové financování) je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Crowdfundingem lze u nás financovat naše zajímavé projekty, mezi kterými si lze dobrovolně vybírat.

 

Do čeho se primárně investuje:

U nás se vždy investuje pouze do projektů, které prošli důkladnou analýzou a je k nim vytvořen rozbor a finanční plán. Tyto informace a podklady jsou zpřístupněny investorům před samotnou investicí. Investor tak má celkový přehled o celém projektu, plánovaných výnosech, cashflow a případných rizicích daného projektu. Vzhledem k důkladným analýzám ke každému jednotlivému projektu, budou vždy realizovány bez ohledu na počet investorů a výši získané částky na daný projekt a to z vlastních zdrojů.

 

Jak Vaše finance budou zajištěny:

U každého projektu dochází k odkupu pozemku / nemovitosti přímo developerem a to před zahájením Crowdfundingové kampaně a tudíž jištění bude probíhat daným pozemkem / nemovitostí.

 

Co získáte:

Nabízíme zhodnocení Vašich prostředků od 6 – 10% p.a. v závislosti na složitosti a délce daného projektu. U každého projektu z výběru bude stanovena výše roční pevné úrokové sazby.

 

Balónová splátka:

Společnost splácí průběžně pouze úrok, který je rozpočítaný do pravidelných měsíčních splátek. Jistina tak po dobu splácení neklesá a je splacena jednorázově v rámci poslední splátky viz. příklad výše.

 

 

Projekty k investici

>>> ZDE >>>