FAQ Development

Na co se primárně společnost zaměřuje?

Naše společnost aktivně vyhledává projekty s vyšší přidanou hodnotou. Ve většině případů půjde o pozemky s platným uzemním rozhodnutím na stavby rodinných nebo bytových domů. V případě, že ještě není vydáno uzemní rozhodnutí, námi skupované pozemky budou vždy v uzemním plánu evidovány jako stavební. Dále se zaměřujeme na nákup nemovitostí s možností přestavby na bytový dům. Preferovaná lokalita pro naše projekty je Jihomoravský kraj.

 

Spolupracujete při prodeji Vašich nemovitostí s realitními kancelářemi?

Ne, v tuto chvíli se zaměřujeme na prodej svých nemovitostí svépomoci a to zejména za účelem finanční úspory pro budoucí kupující (provize RK). Preferujeme přímé jednání developera s budoucími kupujícími.

 

Jak probíhá rezervace Vámi prodávané nemovitosti?

Při oslovení developera potenciální klient obdrží tzv. Kartu domu / bytu a knihu standardů nemovitosti. Tyto dokumenty obsahují veškeré informace důležité pro klienty (dispozice, půdorys, standardní vybavení, atd.). Po domluvě se uzavírá rezervační smlouva, při které se skládá rezervační poplatek zpravidla ve výši 5% z kupní ceny vč. DPH. Tímto krokem developer přestane nemovitost nabízet a označí ji jako rezervovanou. Zároveň začne pracovat na smlouvě o smlouvě budoucí kupní (SOSBK), po jejíž podpisu se skládá zpravidla 10% z kupní ceny vč. DPH.

 

Jak u Vás ve fázi výstavby probíhají klientské změny?

Každý projekt je svým způsobem originální a tudíž jsou veškeré informace a podklady součástí knihy standardů daného projektu.

 

Jaké smlouvy budu muset uzavřít?

V první fázi se uzavírá rezervační smlouva na Vámi vybranou nemovitost. Při zahájení výstavby uzavírá klient smlouvu o smlouvě budoucí kupní. V případě financování nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru je nutné uzavřít při dokončení hrubé stavby a po podání „Prohlášení vlastníka domu a pozemku o rozdělení svého vlastnického práva na vlastnické právo k nemovitostem“ zástavní smlouvu. V poslední fázi po vydání kolaudačního souhlasu a přidělení čísla popisného pro nemovitost podepisuje klient kupní smlouvu. Detailně Vám vše rádi vysvětlí naši manageři.

FAQ Investment

Co je to crowdfunding?

Crowdfunding (česky skupinové či davové financování) je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Crowdfundingem lze u nás financovat naše zajímavé projekty, mezi kterými si lze dobrovolně vybírat.

 

Jak je řešen obchodní styk?

Veškerý obchodní styk je řešen smlouvou o úvěru, kde jsou jasně definované kompletní obchodní podmínky vč. úrokové sazby a doby trvání investice.

 

Jakým způsobem mi budou vypláceny úroky?

Výplata úroků bude vždy probíhat převodem na účet a to každý kalendářní měsíc, počínaje měsícem po připsání peněžních prostředků na účet developera. Tyto podmínky jsou pro všechny investory stejné a neměnné.

 

Kdy mi bude zpět vyplacena jistina?

Jelikož se vždy u našich projektů bude jednat o balónovou splátku, bude jistina vyplacena společně s poslední výplatou úroku na konci období trvání investice

 

Do čeho se primárně investuje?

U nás se vždy investuje pouze do projektů, které prošli důkladnou analýzou a je k nim vytvořen rozbor a finanční plán. Tyto informace a podklady jsou zpřístupněny investorům před samotnou investicí. Investor tak má celkový přehled o celém projektu, plánovaných výnosech, cashflow a případných rizicích daného projektu. Vzhledem k důkladným analýzám ke každému jednotlivému projektu, budou vždy realizovány bez ohledu na počet investorů a výši získané částky na daný projekt a to z vlastních zdrojů.

 

Jak Vaše finance budou zajištěny?

U každého projektu dochází k odkupu pozemku / nemovitosti přímo developerem a to před zahájením Crowdfundingové kampaně a tudíž jištění bude probíhat daným pozemkem / nemovitostí.

 

Co získáte?

Nabízíme zhodnocení Vašich prostředků od 6 – 10% p.a. v závislosti na složitosti a délce daného projektu. U každého projektu z výběru bude stanovena výše roční pevné úrokové sazby.

 

Co je balónová splátka?

Společnost splácí průběžně pouze úrok, který je rozpočítaný do pravidelných měsíčních splátek. Jistina tak po dobu splácení neklesá a je splacena jednorázově v rámci poslední splátky viz. příklad výše.

 

Jak s námi začít investovat?

Více o možnosti investice se dozvíte ZDE. Po vyplnění registračního formuláře ZDE budete kontaktování s více informacemi ohledně smlouvy a obchodních podmínek.

 

Jaká je minimální a maximální výše jedné investice?

Minimální výše investice je stanovena na 50.000 Kč, maximální výše investice není omezena.

 

Budu mít nějakou výhodu, když sám zainvestuji celý projekt?

Ano, v tu chvíli bychom obchodní styk řešili individuálně s možností vyššího zhodnocení investice.

 

Kdy se mi investice vrátí?

Každý projekt má předem jasně definovanou dobu, po kterou se bude investice zhodnocovat. Tato doba je vždy uvedena u informace o projektu a samozřejmě bude nedílnou součástí smlouvy o úvěru.